TJ SOKOL Mysločovice - Sokolská zahrada

Sokolská zahrada

 

Změna politické orientace ve státě přineslo mj. i „Sjednocenou tělovýchovu“. Veškeré TJ byly sloučeny v jednu s názvem ČSTV. V našem případě to bylo sloučení místního Sokola a Orla. Členové Orla neměli zájem společně pracovat, ale majetek byl státem převeden do Sokola. Byl to pozemek za dnešním Zdravotním střediskem, dnes už známá „Sokolská zahrada“, pole o výměře 1,2 ha i drobná peněžní hotovost.

Už v roce 1953, tehdejší výbor Sokola rozhodl o vybudování tanečního kola v této zahradě. Dokončeno bylo v r. 1957. Souběžně s tím byly odstraněny staré ovocné stromy a vysázeny břízy.

V lednu 1971 byl zvolen nový, velmi úspěšný výbor Sokola. Předsedou se stal Bohuslav Dřímal. Základ výboru tvořili snad deset let Ladislav Vojáček, Antonín Mrlík, Antonín Šesták, Miroslav Krystýnek a Jaroslav Gazdoš a František Dřímal. Další mladí členové výboru pracovali většinou krátce a postupně byli vyměňováni. Naším prvním záměrem bylo vystavět v sokolské zahradě šatnu a sociální zařízení pro volejbal, WC, výčep, jeviště, letní posezení pro 400 osob a osvětlení.

Vedoucím stavby se stal Antonín Mrlík. Nadšení, mladí členové ochotně pracovali. Samozřejmostí bylo odpracovat si zdarma dohodnuté roční hodiny.

Po dokončení hrubé stavby v roce 1973 převzal organizaci dokončení výbor Sokola. Za dva roky práce a starostí patří Antonínu Mrlíkovi poděkování.

Dále se prováděly práce vodoinstalace a elektrorozvody, omítky, obklady, dlažby, fasáda, schodiště, zábradlí a terénní úpravy. Každý z těchto úkolů měl jeden člen výboru na starosti. Scházeli jsme se týdně a upřesňovali postupy. Celá velká akce byla dokončena a otevřena na Silvestra r. 1974.

V roce 1976 skupina vedená Antonínem Mrlíkem, Ladislavem Šimíkem a Františkem Doleželem prováděla stavbu jeviště na sokolské zahradě. Zdárně byla akce skončena v létě 1978.

Další výstavba se nezastavila ani v roce 1984. Byla vybudována betonová cesta a oplocení přes Sokolskou zahradu a postavena záchytná síť u volejbalového hřiště.

V roce 1998 byla přestěhována původní promítací kabina ze sokolské zahrady na fotbalové hřiště.

Dále bylo v roce 1999 vybudováno parkoviště na sokolské zahradě.

V roce 2002  proběhla rekonstrukce sociálního zařízení sokolské zahrady, výměna oken hospody  a úprava celé budovy.

TJ SOKOL Mysločovice - Redakční systém MyPage V3 - Mail listing: registrace - Redakční systém MyPage V3