TJ SOKOL Mysločovice - Ubytovna

Ubytovna

 

K významné budovatelské akci v první řadě patří výstavba ubytovny (1979 – 1983). V hojném počtu se zúčastňovali práce především fotbalisté, od dorostenců počínaje a konče děvčaty volejbalistkami. Překvapilo nás i zapojení některých občanů. Podrobnosti o stavbě najdete v dílčí kronice o výstavbě ubytovny. 
Prvním obětavým vedoucím provozu se stal Zdeněk Mazoch, po něm Josef Mlčák a Bohuslav Dřímal. Jednou z aktivit na ubytovně bylo zajišťování škol v přírodě. Dle vyjádření zúčastněných učitelek probíhalo vše na vysoké úrovni. Zápisy ve dvou kronikách to potvrzují.

V dalším období se bohužel od této formy podnikání upustilo. Dnes slouží ubytovna pro příležitostné nájemníky.

Hrubá stavba ubytovny byla dokončena v roce 1980. V roce 1981 se prováděly vnitřní příčky, schodiště, hrubá stavba herny a jídelny, izolace střechy, práce na topení, vodo a elektro-instalace. V roce 1982 byly dokončeny řemeslnické práce, vnitřní omítky, potěry, parkety a lepení gumy na chodbách a na pokojích. V roce 1983 jsme dokončili všechny vnitřní práce, zhotovili zábradlí, vybavili budovu nábytkem a kuchyň zařízením. V létě jsme dokončili úpravy okolí budovy a zkušebně zahájili provoz.

Byla to náročná akce jak na organizaci, tak na velké množství brigádnické pomoci členů. Doufáme, že nám bude dlouho tato budova pomáhat v zajišťování financí tak, jak jsme  předpokládali.

Od roku 1992 se provádí údržba. Byla odizolována celá budova ubytovny, provedena přestavba kotelny z původní na plynovou, byly utěsněny okna, vyměněny radiátorové ventily a provedena generální oprava herny stolního tenisu.

V roce 1998 byla zahájena stavba budoucí kuchyně a skladů pro povýšení ubytovny na řádný hotel s kompletními službami. Stavba byla několikrát přerušena. Po dokončení hrubé stavby budovu nový výbor Sokola stavbu nedokončil a prodal ji.

V roce 2001 byla provedena oprava oken ubytovny, rekonstrukce sociálního zařízení ubytovny v 1. patře

V roce 2002  byla provedena výměna všech ventilů u radiátorů v celé ubytovně.

TJ SOKOL Mysločovice - Redakční systém MyPage V3 - Mail listing: registrace - Redakční systém MyPage V3